خانم وحیده دریازاده

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

وحیده دریازاده

مدرک تحصیلی:

کارشناس تغذیه

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

شنبه

عصر

17:00

دوشنبه

صبح

08:30

سه شنبه

عصر

17:00

چهارشنبه

صبح

08:30