خانم نیلوفر طاهری

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

نیلوفر طاهری

مدرک تحصیلی:

کارشناس بینایی سنجی

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی ایران- تهران

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

شنبه

عصر

17:00