خانم محدثه محمدی نیا

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

محدثه محمدی نیا

مدرک تحصیلی:

کارشناس ارشد بینایی سنجی

محل تحصیل:

دانشگاه شهید بهشتی تهران

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

یکشنبه

عصر

17:00

سه شنبه

عصر

17:00