دکتر فروغ یزدانی

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

فروغ یزدانی

مدرک تحصیلی:

متخصص زنان و زایمان

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

شنبه

صبح

10:30

دو شنبه

صبح

12:00