دکتر احمد طاهری

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

احمد طاهری

مدرک تحصیلی:

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

محل تحصیل:

دانشگاه USM مالزی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

شنبه

عصر

16:00

یکشنبه

عصر

16:00

دو شنبه

صبح

10:00