دکتر بابک شیرانی

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

بابک شیرانی

مدرک تحصیلی:

متخصص قلب و عروق

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

یکشنبه

صبح

09:30