دکتر منصور ثالثی

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

منصور ثالثی

مدرک تحصیلی:

فوق تخصص روماتولوژی

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی تهران

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

پنجشنبه

عصر

17:30