دکتر فائزه صفوی فر

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

فائزه صفوی فر

مدرک تحصیلی:

متخصص کودکان

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

دوشنبه

عصر

18:30