دکتر عبدالرسول محمدی

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

عبدالرسول محمدی

مدرک تحصیلی:

متخصص روانپزشکی

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

سه شنبه

صبح

10:00