دکتر زهرا پارساپور

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

زهرا پارساپور

مدرک تحصیلی:

فلوشیپ خواب

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

دوشنبه

صبح

11:00