دکتر آصفه مژده

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

آصفه مژده

مدرک تحصیلی:

متخصص روانپزشک

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

یکشنبه

عصر

18:00