دکتر سعیده کردجزی

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

سعیده کردجزی

مدرک تحصیلی:

متخصص زنان و زایمان

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

یکشنبه

عصر

17:00

سه شنبه

عصر

17:00

پنج شنبه

عصر

17:00