دکتر اعظم کلاهدوز رحیمی

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

اعظم کلاهدوز رحیمی

مدرک تحصیلی:

متخصص مغز و اعصاب

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

دوشنبه

صبح

09:30