دکتر آرش حاجیان نیا

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

آرش حاجیان نیا

مدرک تحصیلی:

متخصص عفونی

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

یکشنبه

صبح

11:30

دوشنبه

صبح

11:30

سه شنبه

عصر

18:00

چهار شنبه

صبح

11:30

پنجشنبه

صبح

12:30