دکتر فاطمه رحیمی

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

فاطمه رحیمی

مدرک تحصیلی:

چشم پزشک

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

دوشنبه

عصر

16:00