دکتر فرح اسماعیلی

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

فرح اسماعیلی

مدرک تحصیلی:

فوق تخصص روماتولوژی

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

دوشنبه

عصر

18:30