دکتر اکرم بصیری

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

اکرم بصیری

مدرک تحصیلی:

متخصص پوست و مو

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

شنبه

صبح

10:00

سه شنبه

عصر

18:00