دکتر علی عزیزی

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

علی عزیزی

مدرک تحصیلی:

پزشک عمومی – هیپنوتراپ

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

یکشنبه

با هماهنگی قبلی

چهارشنبه

با هماهنگی قبلی