دکتر شبنم آذری

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

شبنم آذری

مدرک تحصیلی:

فوق تخصص گوارش و کبد

محل تحصیل:

دانشگاه شهید صدوقی یزد

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

شنبه

صبح

10:30

چهارشنبه

صبح

09:30