دکتر فرحناز آیتی

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

فرحناز آیتی

مدرک تحصیلی:

متخصص زنان و زایمان

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی تهران

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

چهارشنبه

عصر

17:30