دکتر آرش فولادی

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

آرش فولادی

مدرک تحصیلی:

متخصص ارتوپد

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

شنبه

صبح

09:00

سه شنبه

صبح

10:30