چشم انداز درمانگاه

ما باور داریم و می‏توانیم در آینده درمانگاه شبانه روزی جی اصفهان را به عنوان برترین درمانگاه خصوصی کشور معرفی کنیم که در آن، خدمات تشخیصی و درمانی و بازتوانی با بالاترین سطح استانداردها و مدرن‏ترین امکانات و رضایتبخش‏ترین شکل به جامعه ایرانی ارائه گردد. ما باور داریم که با طراحی و اجرای اصول مدیریت علمی در درمانگاه، می‏توانیم نمونه‏ای موفق برای مراکز درمانی کشور باشیم.