تخصصی

لنفوتراپی

لنفوتراپی

دکتر آرزو یاقوتکار دکتر آرش حاجیان نیا
زخم

زخم

آقای حمیدرضا زینلی
چشم پزشکی

چشم پزشکی

دکتر امید فخری زاده دکتر علیرضا مزروعی دکتر…
داخلی

داخلی

دکتر بابک پوریا دکتر ریحانه پدیدارنیا دکتر منصوره…
قلب و عروق

قلب و عروق

دکتر بابک شیرانی دکتر مجید درخشنده دکتر مریم…