آقای حسین مهدی دوست

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

حسین مهدی دوست

مدرک تحصیلی:

کارشناس فیزیوتراپی

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

شنبه

عصر

13:00

یکشنبه

عصر

13:00

دو شنبه

عصر

13:00

سه شنبه

عصر

13:00

چهارشنبه

عصر

13:00