خانم مریم هاشمی

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

مریم هاشمی

مدرک تحصیلی:

تکنسین پاکسازی و فیشیال

محل تحصیل:

 

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

دوشنبه

صبح

10:00

سه شنبه

صبح

10:00