خانم خدیجه بلکامه

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

خدیجه بلکامه

مدرک تحصیلی:

کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

محل تحصیل:

دانشگاه علامه طباطبائی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

یکشنبه

با هماهنگی قبلی

سه شنبه

با هماهنگی قبلی