فرزانه خیام

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

فرزانه خیام

مدرک تحصیلی:

کارشناس فیزیوتراپی

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

دوشنبه

عصر

13:00

پنجشنبه

عصر

13:00