دکتر فروغ یزدانی

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

فروغ یزدانی

مدرک تحصیلی:

متخصص زنان و زایمان

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

شنبه

عصر

16:30

یک شنبه

صبح

10:00

سه شنبه

صبح

10:00

چهارشنبه

عصر

16:30