دکتر آرزو یاقوتکار

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

آرزو یاقوتکار

مدرک تحصیلی:

متخصص عفونی

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

شنبه

صبح

11:30

یکشنبه

عصر

18:00

سه شنبه

صبح

11:30

چهارشنبه

عصر

18:00