دکتر احمد طاهری

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

احمد طاهری

مدرک تحصیلی:

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

محل تحصیل:

دانشگاه USM مالزی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

شنبه

صبح و عصر

09:00-16:00

یکشنبه

عصر

14:00

دو شنبه

صبح

09:00