دکتر بابک پوریا

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

بابک پوریا

مدرک تحصیلی:

متخصص داخلی

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

یکشنبه

عصر

17:30

سه شنبه

عصر

17:30