دکتر ریحانه پدیدارنیا

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

ریحانه پدیدارنیا

مدرک تحصیلی:

متخصص داخلی

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

دوشنبه

عصر

18:00

چهارشنبه

عصر

18:00