دکتر نسرین سنجری

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

نسرین سنجری

مدرک تحصیلی:

چشم پزشک

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

دوشنبه

عصر

17:00

پنج شنبه

عصر

17:00