دکتر محمد نامگر

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

محمد نامگر

مدرک تحصیلی:

چشم پزشک

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

چهارشنبه

عصر

17:30