دکتر مصطفی بصیری

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

مصطفی بصیری

مدرک تحصیلی:

متخصص ارتوپد

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

دوشنبه

صبح

11:30