دکتر زینب مهدی نژاد

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

زینب مهدی نژاد

مدرک تحصیلی:

پزشک عمومی – کارشناس طب سوزنی و امبدینگ

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

شنبه

عصر

16:00

دوشنبه

صبح

08:30

چهارشنبه

صبح

08:30