دکتر علیرضا مظاهری

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

علیرضا مظاهری

مدرک تحصیلی:

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

سه شنبه

عصر

17:00

چهارشنبه

عصر

17:00

پنج شنبه

عصر

17:00