دکتر روزبهانی

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

اسماعیل روزبهانی

مدرک تحصیلی:

متخصص ارتوپد

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

پنجشنبه

صبح

10:00