دکتر نوربخش

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

احسان اله نوربخش

مدرک تحصیلی:

متخصص کودکان

محل تحصیل:

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

شنبه

عصر

17:30

یکشنبه

عصر

17:30

چهار شنبه

عصر

17:30