دکتر مجید خلیلیان

درباره پزشک

نام پزشک، کارشناس: 

حسنعلی براتی

مدرک تحصیلی:

پزشک عمومی

محل تحصیل:

اصفهان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

سه شنبه

صبح

10:00