ارزش ها

ارزش‏هایی که این سازمان بر اساس آن فعالیت می‏نماید شامل موارد ذیل می‏باشد:

  • بیمار محوری: توجه به بیمار به عنوان یک شریک در ارائه خدمت
  • تلاش برای خدمت: ارائه برترین خدمات ممکن به مراجعه‏کنندگان و همکاران گرامی
  • ارتباط انسانی: ارتباط بر اساس بالاترین موازین اخلاقی و انسانی با مراجعان و همکاران
  • احترام: ارائه بیشترین احترام ممکن به کسانی که برای آن‏ها یا با آن‏ها کار می‏کنیم.
  • نوآوری: پذیرفتن تغییر و تلاش جهت بهبود خدمات ارائه شده
  • کار گروهی: احترام به مدیریت مشارکتی و استفاده از تمامی پتانسیل مجموعه در تصمیم‏گیری‏ها
  • تعالی: کسب بالاترین استانداردهای ممکن