پرستاری

ویزیت ۲۴ ساعته پزشک عمومی
 ارجاع مراجعین به واحدهای درمانی مورد نیاز
 بخش بستری موقت
 نوار قلب
 تزریقات عضلانی و وریدی
 اندازه گیری فشار خون و قند خون
 کنترل خونریزی های تهدید کننده حیات
 شستشوی معده
 انواع پانسمان و تعویض
 کشیدن ناخن
 تخلیه آبسه
 وصل سوند و خروج سوند
 سوراخ کردن گوش
 شست و شوی گوش
 بخیه