مراقبت پس از تزریق بوتاکس

مراقبت های بوتاکس
  • تا 5 ساعت پس از تزریق بوتاکس به سمت جلو (به حالت سجده، رکوع، بستن بند کفش) خم نشده و دراز نکشید.
  • تا 2 روز پس از تزریق بوتاکس از ماساژ دادن محل تزریق پرهیز کنید.
  • تا 2 روز پس از تزریق بوتاکس از حمام کردن پرهیز کنید.
  • تا 2 روز پس از تزریق بوتاکس از آرایش و دستکاری کردن محل تزریق پرهیز کنید.
  • در صورت نیاز پس از 2 هفته تا 3 هفته جهت ترمیم مجدداً به کلینیک تخصصی پوست، مو و زیبایی جی مراجعه کنید.